Home
Instagram Pinterest Facebook Twitter

Huwelijk of geregistreerd partnerschap...
 

Of je nu kiest voor een een geregistreerd partnerschap of voor het  huwelijk... de vereisten zijn grotendeels gelijk. Dus daar hoef je de keuze niet op te baseren. Het aangaan van zo’n partnerschap gebeurt door het opstellen van een akte van registratie van partnerschap door een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het aangaan van een huwelijk vindt plaats doordat jij en jouw aanstaande of andere aanstaande echtgenoten onder toeziend oog van de ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) en de getuigen een verklaring afleggen. De ambtenaar maakt van deze verklaring een akte op, die wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op verzoek en onder voorwaarde is het mogelijk om bij het sluiten van een geregistreerd partnerschap eenzelfde plechtigheid te houden. Maar ja,.. waarom zou je er dan niet gewoon voor kiezen om te trouwen??
 

Huwelijk_of_geregistreerd_partnerschapFoto: Lex Ensing Photography


Wat houden beiden nu voor de wet in?

De rechtsgevolgen van een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn op de meeste gebieden gelijk. Voor de wet maakt het allemaal dus niet zo'n verschil. Zo mogen geregistreerde partners en echtgenoten elkaars naam voeren enbeloven ze elkaar trouw te blijven en hulp en bijstand te verschaffen. Ook geldt er een wederzijdse onderhoudsplicht en ontstaat er een gemeenschap van goederen als de partnerschap geen voorwaardes maken. Voor het erfrecht heeft een geregistreerd partnerschap ook dezelfde gevolgen als een huwelijk.
 

Reportage_HuwelijksvoltrekkingFoto: Simon van der Woude Fotografie


Maar wat is nu dan het verschil?

Een belangrijk verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap is dat het geregistreerd partnerschap geen gevolgen voor de afstamming heeft.
Als een man en een vrouw tijdens een geregistreerd partnerschap een kind krijgen, staat het kind wel in familierechterlijke betrekking tot de vrouw, maar moet de man het kind eerst erkennen voordat er een familierechtelijke band tussen hem en kind ontstaat. Als het kind tijdens een huwelijk wordt geboren, staat het automatisch in familierechterlijke betrekking tot de man en vrouw. Zij hebben ook automatisch samen het gezag over het kind. Als er sprake is van een geregistreerd partnerschap en de man heeft het kind erkend, dan ontstaat eveneens automatisch gezamenlijk gezag.

Simon_van_der_Woude_Fotografie_trouwenFoto: Simon van der Woude Fotografie

Meer verschillen... Beëindiging van geregistreerd partnerschap of het huwelijk

Een ander verschil is dat je een huwelijk alleen maar kunt beëindigen als de rechter de echtscheiding of de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed uitspreekt.
Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap op verzoek van beide partners is tussenkomst van de rechter niet nodig. In dat geval kan het geregistreerd partnerschap worden beëindigd door inschrijving van een gezamenlijke verklaring van de partners door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring van de partners wordt vastgelegd in een beëindigings-overeenkomst, die mede wordt ondertekend door een advocaat of notaris.

Voorheen was het nog mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, waarna het geregistreerd partnerschap werd beëindigd door middel van inschrijving van een gezamenlijke verklaring van de partners door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit werd de flitsscheiding genoemd. Er is echter een wetsvoorstel aangenomen waarmee een einde is gemaakt aan de flitsscheiding. Het is dan ook niet meer mogelijk om op deze slimme manier een huwelijk te beeïndigen.


Artikel: Rene van Baal