Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Of je nu kiest voor een een geregistreerd partnerschap of voor het huwelijk... de vereisten zijn grotendeels gelijk. Dus daar hoef je je keuze niet op te baseren. Het aangaan van zo’n partnerschap gebeurt door het opstellen van een akte van registratie van partnerschap door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het aangaan van een huwelijk vindt plaats doordat jij en je aanstaande of andere aanstaande echtgenoten onder toeziend oog van de ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) en de getuigen een verklaring afleggen. De ambtenaar maakt van deze verklaring een akte op, die wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Op verzoek en onder voorwaarde is het mogelijk om bij het sluiten van een geregistreerd partnerschap eenzelfde plechtigheid te houden. Maar ja,.. waarom zou je er dan niet gewoon voor kiezen om te trouwen?

Wat houden beiden nu voor de wet in?

De rechtsgevolgen van een geregistreerd partnerschap en een huwelijk zijn op de meeste gebieden gelijk. Voor de wet maakt het allemaal dus niet zo'n verschil. Zo mogen geregistreerde partners en echtgenoten elkaars naam voeren en beloven ze elkaar trouw te blijven en hulp en bijstand te verschaffen. Vanaf 2018 trouwt men automatisch onder huwelijkse voorwaarden. Je kunt er ook voor kiezen om in gemeenschap van goederen te trouwen. Trouwen in algehele gemeenschap van goederen betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van jou en je partner zijn. Ook erfenissen en schenkingen zijn van jullie samen. Wil je de bezittingen en schulden apart houden? Dan trouw je onder huwelijkse voorwaarden. 

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Maar wat is nu dan het verschil?

Een belangrijk verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap is dat het geregistreerd partnerschap geen gevolgen voor de afstamming heeft. Als een man en een vrouw tijdens een geregistreerd partnerschap een kind krijgen, staat het kind wel in familierechterlijke betrekking tot de vrouw, maar moet de man het kind eerst erkennen voordat er een familierechtelijke band tussen hem en kind ontstaat. Als het kind tijdens een huwelijk wordt geboren, staat het automatisch in familierechterlijke betrekking tot de man en vrouw. Zij hebben ook automatisch samen het gezag over het kind. Als er sprake is van een geregistreerd partnerschap en de man heeft het kind erkend, dan ontstaat eveneens automatisch gezamenlijk gezag.

Beëindiging van een geregistreerd partnerschap of huwelijk

Een ander verschil is dat je een huwelijk alleen maar kunt beëindigen als de rechter de echtscheiding of de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed uitspreekt. Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap op verzoek van beide partners is tussenkomst van de rechter niet nodig. In dat geval kan het geregistreerd partnerschap worden beëindigd door inschrijving van een gezamenlijke verklaring van de partners door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring van de partners wordt vastgelegd in een beëindigings-overeenkomst, die mede wordt ondertekend door een advocaat of notaris.

Trouwen of partnerschap

Flitsscheiding is verleden tijd

Voorheen was het nog mogelijk om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, waarna het geregistreerd partnerschap werd beëindigd door middel van inschrijving van een gezamenlijke verklaring van de partners door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit werd de flitsscheiding genoemd. Er is echter een wetsvoorstel aangenomen waarmee een einde is gemaakt aan de flitsscheiding. Het is dan ook niet meer mogelijk om op deze slimme manier een huwelijk te beeïndigen.

Artikel: Rene van Baal

Leuke adresjes

Annemiek Drenth

Annemiek Drenth

trouwambtenaar en live muziek tijdens de ceremonie
Trouwambtenaar Sebastiaan

Trouwambtenaar Sebastiaan

Origineel, verbindend en persoonlijk!
Omar Smids

Omar Smids

zelfstandig trouwambtenaar
Trouwen op maat

Trouwen op maat

Richard Sprokkereef: de zingende trouwambtenaar
De rijdende trouwambtenaar

De rijdende trouwambtenaar

jullie ceremonie wordt een speciaal moment
Trouwambtenaar Jeroen Smits

Trouwambtenaar Jeroen Smits

Een bijzondere dag, een bijzonder moment
Two be One

Two be One

als trouwambtenaar sta ik jullie graag ter dienst

Ook interessant

Handige tips

Handige tips

De perfecte bruiloft

De perfecte bruiloft

Veel gestelde vragen over Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Als je de betekenis van het woord "bruiloft" letterlijk neemt, dan niet. De bruiloft is het huwelijksfeest. Maar als voor jullie eigen gevoel het geregistreerde partnerschap dezelfde betekenis heeft dan het trouwen, dan vier je toch gewoon lekker een bruiloft? What's in a name :-)
Ook bij het geregistreerd partnerschap moeten bij het ondertekenen van de akte getuigen aanwezig zijn. Net als bij de huwelijksvoltrekking zijn dat minimaal 2 en maximaal 4 getuigen. Je kunt hierbij ook gebruik maken van getuigen van de gemeente.
Net als bij het huwelijk wordt ook bij geregistreerd partnerschap het officiële deel voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand.Bezoek ook de website:

Trouwen in Groningen

Volg ons op social media